Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kedves Látogató!

Óvodánk folyamatosan keresi a szakmailag elhivatott,gyermekszerető,elfogadó óvónéniket és óvóbácsikat vagy pedagógiai asszisztenseket!

Gyere Te is dolgozz velünk!

 

Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda

           a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 
3 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Fejér megye, 8125 Sárkeresztúr, Szt.István út 50/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása a törvényi előírások és az intézmény Pedagógiai Programja szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:Főiskola, óvodapedagógus,bűntetlen előélet,cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:tudatosság,kreativitás,együttműködő készség,rugalmasság,önálló munkavégzés,megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rudniczai Rudolfné nyújt, a 06-25-523-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (8125 Sárkeresztúr, Szt.István út 50/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 300/2018. , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 18.

Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 
2 fő pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozott idejű 2019.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Fejér megye, 8125 Sárkeresztúr, Szt.István út 50/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése a csoportokban. Segítségnyújtás a gyermekek folyamatos ellátásában, fejlesztésében, felügyeletében.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:Középiskola/gimnázium,bűntetlen előélet,cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:Elköteleződés az óvodapedagógusi pálya iránt,jelenleg vagy korábban megkezdett ilyen jelegű képzésben való részvétel.

Elvárt kompetenciák:tudatosság,kreativitás,együttműködő készség,rugalmasság,önálló munkavégzés,megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rudniczai Rudolfné nyújt, a 06-25-523-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (8125 Sárkeresztúr, Szt.István út 50/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 333/2018. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.