Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tisztelt Szülők!

A Tavaszi szünet 2017.április 13-18-ig tart,mely időszak alatt óvodánk zavartalanul üzemel.Óvodánkba a Nyuszi 2017.április 13-án jön.

Óvó nénik

2017.04.04.

 

Tisztelt Nagycsoportos Szülők!

Az iskolai beíratással kapcsolatban a következő programjaink lesznek:

  • 2017.április 11-én délután fél négykor Szülői értekezletet tartunk az óvoda aulájában,melyen Benedek Jenő iskolaigazgató tájékoztatást ad a beiratkozással kapcsolatos teendőkről.
  • 2017.április 20-21-én iskolai beíratás,az általános iskolákba csak ezeken a napokon lehet beíratni a tanköteles korú gyermekeket.

FONTOS! Minden olyan óvodás gyermeket be kell íratni aki tanköteles korú,akkor is ha az óvodában marad.

FONTOS!A megfelelő okmányok beszerzése,erről bővebben olvashatnak az óvodában kihelyezett plakátokon.

Rudniczai Rudolfné

intézményvezető

2017.04.04.

HIRDETMÉNY

Tisztelt Szülők a 2017/2018-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

Sárkeresztúri Napraforgó Óvodában 2017.május 8.-12. között naponta 8-16 óráig

Kérem hozzák magukkal a gyermek:

  • lakcímkártyáját

  • TAJ kártyáját

  • Születési anyakönyvi kivonatát

  • A szülő lakcímkártyáját és személyi igazolványát

Továbbá téjékoztatom Önöket arról,hogy az óvodai részvételre kötelezett gyermek szülője,amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,köteles arról,a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül,írásban értesíteni,a gyermek lakóhelye,ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. nap azaz 2017.június 2.Az óvodavezető írásbeli döntése ellen,a szüői felügyeletet gyakorló szülő a közléstől számított 15 napon belül fellebbezési kérelmet nyújthat be

Sárkeresztúr Község Jegyzőjéhez

(8125 Sárkeresztúr Fő út 34.)

Sárkeresztúr,2017.április 5.

Rudniczai Rudolfné   intézményvezető