Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közzétételi lista

KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

A Kormány 229/2012.(VII.28) Korm.rendelet 10.fejezet 23§-a.(1.-2.)bekezdése alapján az

alábbiakat tesszük közzé.

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA

2017/2018 NEVELÉSI ÉV

 

Szervezeti személyzeti adatok:

A közfeladatot ellátó szerv: A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda

8125 Sárkeresztúr, Szent István u. 50/B.

Tel./fax: 06-25/523-630

E-mail: ovilak@invitel.hu

OM azonosító: 202875

Elérhetőség a fennti címen és telefonon.

Óvodavezető: Rudniczai Rudolfné

Tel./fax: 06-25/523-630

E-mail: ovilak@invitel.hu

Elérhető telefonon és előzetes egyeztetés alapján.

A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda fenntartója, működtetője:

Sárkeresztúr Község Önkormányzata

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó adatok, a rá vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályok vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege megtalálható az SZMSZ-ben.

 

Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:

óvodás gyermekek személyes adatai

közalkalmazott nyilvántartás

törzskönyv

 

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a Kormány 229/2012.(VIII.28.)Korm.rendelet alapján.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi törvény betartásával történik.

 

Különös és egyedi közzétételi lista:

a. Felvételi lehetőség

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának hirdetménye alapján.

b. Beiratkozás ideje:

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának hirdetménye alapján.

 

c.Intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj közalkalmazottak részére: 335,- Ft

óvodás gyermekek részére: 360,- Ft

ált. iskolás gyermekek részére:

- teljes ellátás: 420,- Ft

- tízórai és ebéd: 330,- Ft

-vendég étkezési díj: 515,- Ft

Az étkezési díj alól mentesül: - a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, a tartósan beteg, a három, vagy több gyermeket nevelő családban élő, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át. (Szülői nyilatkozat alapján)

d.A fenntartó értékelése:

A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításai és ideje: 2017. szeptember 27. Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 108/2017.(IX.27.) Önkormányzati határozattal elfogadta a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 2016/2017-es nevelési évről készült beszámolóját.

 

e.Az óvodai nevelési év nyitvatartási ideje:

 

Feladatellátási hely: Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda

Nyitvatartási idő: 7,00 – 17,00 óráig

A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda nyári nyitvatartási rendje a Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő Testületének döntése alapján kerül közzétételre minden év február 15.-ig.

 

A 11/1994.(VI.08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a 2017/2018-as nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe a fenntartó engedélye alapján, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti.

Ezeken a napokon – szülői igény esetén – a gyermekek elhelyezése biztosított.

 

f. Ünnepek, megemlékezések rendje:

 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendeje a Pedagógiai Program és az éves Munkatervben meghatározottak szerint történik.

 

g. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

  • Házirend

  • Pedagógiai Program

  • SZMSZ

  • Éves Munkaterv

 

A dokumentációknak intézményünkben a helyben szokásos módon (vezetői irodában) nyilvánosságot biztosítunk, illetve az intézmény honlapján hozzáférhető.

A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beiratásakor – minden szülő számára átadásra kerül.

 

 

h. A dolgozók száma iskolai végzettség, illetve munkakör szerinti megoszlása:

Óvodapedagógusok :14 fő

Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

 

Óvodapedagógusok végzettség szerint

Főiskolai végzettségű, főállású óvodapedagógus

14

Szakvizsgát tett, egyben szakképzettséget szerzett óvodapedagógus

5

Közoktatás vezető

1

Fejlesztő pedagógus

Tehetségfejlesztő pedagógus

2

2

Óvodapedagógusi gyógytestnevelő

1

Roma etnikai kisebbségi feladatok ellátásához szükséges ismeretek óvodapedagógusok és tanítók részére

1

Népi játszóházi foglalkozás vezető

1

Dajkák : 7 fő

Dajkák szakképzettsége

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka: 7 fő

Pedagógiai asszisztensek : 2 fő

Pedagógiai asszisztensek érettségivel rendelkező: 2 fő

Óvodatitkár : 1 fő

Óvodatitkár érettségivel rendelkező: 1 fő

Élelmezésvezető : 1 fő

Élelmezésvezető érettségivel, ill. élelemezésvezetői képesítéssel rendelkező: 1 fő

Szakács: érettségivel, ill. szakács képesítéssel rendelkező: 2 fő

Konyhalány: 2 fő

Karbantartó: 1 fő

i. Az óvodai férőhelyek száma: 169 fő

j. Az óvodai csoportok száma:7 csoport

A gyermekcsoportok létszáma a 2017. október 1.-i állapot szerint:162 fő

Csiga csoport: 23 fő

Katica csoport:21 fő

Méhecske csoport:24 fő

Micimackó csoport:24 fő

Napocska csoport:22 fő

Süni csoport:23 fő

Százlábú csoport:25 fő

 

Sárkeresztúr,2017.október 10.

Rudniczai Rudolfné

intézményvezető