Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pedagógiai Program

pSárkeresztúri Napraforgó Óvoda Pedagógiai Programja 2014..pdf

5. 2. A 2017/2018-as nevelési év eseménynaptár[1]

Dátum

Esemény

Felelős

Szeptember

 

 

1.

volt nagycsoportosaink elkísérése az iskolába, részvétel az évnyitón, új gyermekek fogadása

érintett óvónők

29.

éves nevelési tervek ellenőrzése                      

Óvónők/óvodavezető

18.-26.

Szülői értekezletek szervezése a csoportokban

óvónők

18.

Őszi Egészségnap-az egészséges táplálkozás

óvónők

22.

Takarítási világnap

óvónők

22.

Óvodai szüret-óvodai projekt

Napocska csoport

30.

Az éves tervek és a különböző délutáni foglalkozások éves tervének ellenőrzése

foglalkozásvezető /óvónők

29.

Népmese napja-mese előadás szervezése a Művelődési Házban

Méhecske csoportos óvó nénik

Október

 

 

6.

csoportnaplók, dokumentáció ellenőrzése             

óvónők

4.

Állatok világnapja

óvónők csoportonként

14-ig

SZMK értekezlet

Óvodavezető helyettes

27.

Dömötör napi vásár-műsor-Óvodai projekt

Százlábú csoport

November

 

 

6.

Tökfesztivál-nyílt nap kézműves délután a szülőkkel

Óvónők/szülők/pedagógiai asszisztensek

10.

Márton-nap-óvodai projekt

Micimackó csoport

December

Advent, karácsony

Pedagógiai asszisztens

6.

Mikulásvárás

Óvónők

13.

Lucázás-óvodai projekt

Katica csoport

15-ig (12-ig)

SNI kontroll, iskolaérettségi vizsg. lejelenteni

Óvónő/vezető

15.

Téli egészségnap-lelki egészség

Óvónők

22.

óvodai karácsony gyerekeknek

Óvónők

22.

dolgozók karácsonya,

Intézményvezető

Január

 

 

04.-12.

Fogadóórák szervezése, tájékoztatás az I. negyedéves értékelésről; Szülői nyilatkozat a beiskolázásról

Óvónők, szülők

23.-31.

Szülői értekezletek szervezése

Óvónők, szülők

31.-ig

iskolaérettségi vizsgálatok kérése –Járási Szakértői bizottság

óvodavezető/óvónők

Február

 

 

23.-ig

Farsang csoportonként

Óvónők

23.

Téltemetés- Kisze- bábégetés

Méhecske, Süni csop.

28.-ig

óvodai szakvélemény kiadása 3pld.

Óvodavezető

Március

 

 

9.-ig

Fogadóórák szervezése-tájékoztatás a II. negyedéves értékelésről

Óvónők, szülők

14.

A Nemzeti ünnep megünneplése-kopjafánál

óvónők

14.

mese előadás, bábozás

Menyhárt Istvánné

22.

 

a Víz világnapja

Óvónők

29.

Óvodai Húsvét

Óvónők,dajkák

Április[2]

 

 

10.

Közös szülői értekezlet az Iskolával

Óvónők/Iskola

20.

A Föld napja

Óvónők

19.-20.

Iskolai beíratás

Óvónők/szülők

27.

Óvodai májusfa állítás a fiúkkal

Csiga csoport

Május

 

 

10.       

Madarak fák napja- Zöld napok záró rendezvénye

óvónők/

11.-ig

Anyák napi köszöntés csoportonként/szülői értekezletek

Óvónők

7.-11.

Óvodai beíratás

Intézményvezető

2.-25.

DIFER mérések elvégzése

Óvónők

26.

„Pindur-Pandur”óvodai kresz verseny

Szabóné Rigó Ildikó

Léhnerné Szabó Ildikó

28.-31.

Védőnői Eü.-i szűrések valamennyi korosztálynak, illetve gyógytestnevelési szűrések a következő nevelési évre

Védőnő/Orvos/óvodavezető

Június

 

 

11-15.

Évvégi kirándulások szervezése

Óvónők

05. 28.-06. 01.

Napraforgó hét; jún.4, tavaszi egészség nap-testi egészség, mozgás

Ped. assz. Micimackós óvónők

 

05. 22.-25.

06. 11.-15.

 

Fogadóórák szervezése-tájékoztatás a III. negyedéves fejlettségi szintről

Óvónők

15.-ig

Új vizsgálatosok anyagának összeállítása a Járási SZB-hez

Óvónők/vezető

8. 10. oo

Óvodai Búcsú Napocska, Százlábú, Katica csoport

nagy csoportos óvónők

11. 9.oo

Leendő kiscsoportosok szüleinek Szülői ért.

Kiscsoportos óvónők/vezető

12.-13.

„Óvodába hívogató”-leendő kiscsoportosok ismerkednek az óvodával, játszó délelőtt

kis csoportos óvónők

18.-22.

„Tavi óvoda”- tematikus nap, ismerkedés a vízi és víz körüli élőlényekkel

Zöld Óvoda Munkacsoport

Július

 

 

06. 18.-07. 27.

Az óvoda összevont csoportokban működik, közösen tervezett projektek köré, nagy projekt téma: Nyári jelesnapok

Vezető/helyettes/

Óvónők

 

[1] A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 2017/2018-as Munkatervének részlete a 15-17 oldalakról.

[2] A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 2017/2018-as Munkatervének részlete a 15-17 oldalakról.